Firebase – Cloud Messaging oraz Analytics

Firebase to platforma deweloperska rozwijana pierwotnie przez firmę Firebase Inc, która została przejęta przez Google w roku 2014. Dostarcza ona na rok 2018 osiemnaście produktów wykorzystywanych łącznie przez 1.5 miliona aplikacji. Produkty Firebase są serwerową implementacją wybranych komponentów aplikacji np. bazy danych, udostępnianych aplikacji mobilnej przez dostarczone SDK. Dzięki temu aplikacja mobilna może wykorzystywać moc obliczeniową, niedostępną w urządzeniu mobilnym oraz funkcjonalności, których wdrożenie po stronie urządzenia byłoby zbyt kosztowne lub bezsensowne.

Produkty Firebase są proste jednak bardzo funkcjonalne dzięki wykorzystywaniu możliwości środowiska rozproszonego. Przykładem może być replikowana baza danych w każdym urządzeniu, system plików udostępniany dla każdego urządzenia, usługa hostingowa służąca jako CDN czy też framework Machine Learning. Wszystkie produkty są tworzone zgodnie z ideą “out of the box” a ich wdrożenie jest niezwykle proste.

Poniższe instrukcje będą bazować na aplikacji demonstracyjnej dostępnej w repozytorium Git opublikowanym w portalu Github oraz Gitlab Politechniki Poznańskiej. Adresy do repozytoriów można stosować zamiennie. Repozytoria zawierają dwa główne branche tut-firebase-cm oraz tut-firebase-et. Od nich powstały kolejne w notacji tut-firebase-cm-2 zawierające zmiany z kolejnych kroków tutoriala np. 2. Branch final-app zawiera finalną wersję aplikacji.

Repozytorium Github: https://github.com/writ3it/android-firebase-tutorial01
Repozytorium PUT Gitlab: https://gitlab.cs.put.poznan.pl/inf117332/android-firebase-tutorial01

Do działania potrzebujesz skonfigurowane środowisko Android Studio w najnowszej wersji oraz aktywne konto Google. Omawiane usługi są bezpłatne. Zakładam, że umiesz pracować z repozytorium Git w podstawowym zakresie (commit, checkout, .gitignore). Prezentowany kod jest zapisany w języku Kotlin. Porównując drzewo plików zwróć uwagę na jego tryb (Android/Project).

Czytaj dalej