Tworzenie raportów w środowisku APEX z wykorzystaniem… MS Word

Podczas budowy do aplikacji webowych w przypadku wielu różnych platform programowych pojawia się problem wyboru rozwiązań pozwalających na generowanie wydruków. Często rozważane i wykorzystywane są takie rozwiązania jak: BIRT, JasperReports, Pentaho Business Analytics, ReportServer.

Wykorzystanie zewnętrznych produktów ma swoje plusy i minusy. Często do minusów zaliczyć można potrzebę integracji dwóch produktów,  problemy z bezpieczeństwem danych itp. Czasami problemem jest po prostu czas i skomplikowanie rozwiązania.

Tymczasem wiele platform do budowy aplikacji webowych udostępnia proste mechanizmy wydruku oparte o XSL-FO, które po prostu wystarczy wykorzystać. Tak dla przykładu jest w przypadku platformy APEX (Oracle Application Express).

Ktoś powie: „XSL-FO? Przecież to jest dopiero horror!”. Na przykładzie poniższego przykładu/tutorialu postaram się pokazać, że wcale tak być nie musi.

Zakładam, że czytelnik zna:

  • platformę APEX,
  • arkusze stylów XSLT oraz
  • format XSL-FO.

Niestety, bez znajomości tych zagadnień zrozumienie czy też wykonanie tego tutorialu może być niemożliwe lub niezrozumiałe.
Czytaj dalej

Pokaż to innym

Wielokrotnie rozwiązania, które otrzymywane są przez studentów w ramach prowadzonych przeze mnie zajęć (projektów), lądują w przysłowiowej szufladzie. Szkoda, bo wiele z nich jest bardzo ciekawych i wartych tego, aby pokazać je innym. Tworzenie każdorazowo stron dla projektów wykonanych w ramach prac ze studentami z danego roku nie zdało rezultatu. Dlatego ten blog…

Z założenia ma on na celu prezentację efektów prac studentów powstających w ramach przedmiotów prowadzonych przeze mnie.

Krzysztof Jankiewicz